Nieuws

Prestatieafspraken 2024-2027 ondertekend

SWZ, de gemeente Zwolle en de andere woningcorporaties in Zwolle ondertekenen de prestatieafspraken over de woonambities. Samen bouwen we verder aan een sterk Zwolle met goede, betaalbare en duurzame woningen voor iedereen.

Aanmoedigingscheque voor Zwolse woningcorporaties

De gemeente Zwolle stelt subsidie beschikbaar aan de woningcorporaties in Zwolle, zodat zij samen met de huurders en Stichting Straatboer de tuinen bij de woningen kunnen vergroenen en klimaatbestendig kunnen maken.

Ondertekening samenwerking warmtenet

De Zwolse corporaties en de gemeente Zwolle hebben 3 november een samenwerkings­overeenkomst getekend, de SOK. Hierin staat dat we met elkaar onderzoeken of een warmtenet de beste warmtebron is voor delen van de wijken Holtenbroek, Aa-landen en Dieze.

Steeds meer brieven digitaal

Wij willen steeds meer brieven digitaal versturen via e-mail. Dat is meer van deze tijd, beter voor het milieu én sneller. Huurders krijgen deze week hier een mail over. Het digitaal versturen doen we via Postex. Dit bedrijf heeft veel ervaring met het digitaal versturen van brieven. 

Bewonersraadpleging Berkum

Woont u in Berkum? Doe dan mee met de bewonersraadpleging tussen 9 en 14 oktober. Binnenkort krijgt u een uitnodiging.
We zijn benieuwd wat u een goed, duurzaam alternatief van verwarmen vindt in plaats van aardgas. Samen voor een gasvrije toekomst!

Opleverfeest Louis Armstrong en Elvis Presley

De flats Elvis Presley en Louis Armstrong zijn de afgelopen jaren gerenoveerd en verduurzaamd. Een groot project met een prachtig eindresultaat. Goed om dit samen met de bewoners en andere samenwerkende partijen met elkaar te vieren tijdens een opleverfeest.