Ondertekening samenwerking warmtenet

Aardgasvrij
De gemeente Zwolle heeft de ambitie om vanaf 2040 aardgasvrij te zijn. Dat betekent dat we dan in onze woningen geen aardgas meer gebruiken. Per wijk in Zwolle wordt nu een warmteplan gemaakt. Dit nemen we mee in onze plannen om uw woning ook in de toekomst te voorzien van warmte en warm water. En dat dit betaalbaar blijft. 

Warmtenet
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water door stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om bijvoorbeeld huizen mee te verwarmen en van warm water te voorzien. De energiebron die hiervoor gebruikt kan worden is aardwarmte (geothermie).

Het vervolg
In 2024 wordt duidelijk of dit warmtenet de beste manier is voor warmte en warm water in uw wijk. Zodra we meer weten, informeren we u hierover.

Hier is meer informatie te lezen over de Samenwerkingsovereenkomst. 

Fotocredit: Pedro Sluiter.