Prestatieafspraken Zwolle 2024-2027

De prestatieafspraken vormen een overeenkomst tussen gemeente Zwolle, de woningcorporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang en hun huurdersorganisaties (Centrale Bewonersraad deltaWonen, Centrale Huurdersraad Openbaar Belang, De Woonkoepel SWZ). De afspraken kennen een looptijd van 2024 tot en met 2027. Met deze prestatieafspraken dragen de partijen bij aan de woonopgaven zoals verwoord in de Nationale Prestatieafspraken en de Woondeal West-Overijssel.

Met deze afspraken zetten de partijen gezamenlijk alles op alles om goed, betaalbaar en duurzaam wonen in Zwolle te realiseren. De belangrijkste thema’s voor Zwolle zijn:

  1. Voldoende sociale huurwoningen
  2. Betaalbaarheid
  3. Duurzaamheid en woningkwaliteit
  4. Een thuis voor iedereen
  5. Leefbare wijken

Lees hier het volledige document met de prestatieafspraken.