Met aandacht voor iedereen

Het verschil maken voor onze huurders, vanuit onze bedoeling. Niet alleen voorzien in een woning, maar ook bijdragen aan fijn wonen. Thuis en in de buurt. Bij SWZ werken we daar elke dag aan. Met aandacht. En samen met anderen. Welkom thuis.

Het merendeel van onze huidige en toekomstige huurders kan de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen woonsituatie. Maar er zijn mensen die minder zelfredzaam zijn. Voor deze groep willen wij er nadrukkelijk ook zijn.

We hebben ogen en oren in de wijk en schakelen daardoor makkelijk en snel met onze partners. We zijn op zoek naar humane en maatschappelijk efficiƫnte oplossingen en zijn bereid breder te kijken dan alleen naar ons eigen organisatiebelang. We investeren ook in passende huisvesting voor specifieke doelgroepen.

Aan dit thema hebben we gewerkt door onze wijkconsulenten zichtbaar aanwezig te laten zijn in de wijk. Samen met zorginstellingen zoeken we naar de juiste vorm van wonen en begeleiding voor bewoners die een extra steuntje in de rug nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Ook de bouw van de Vlindertuin, een nieuwe woonvorm voor mensen die toe zijn aan zelfstandig wonen of met spoed een kleine woning nodig hebben, draagt hieraan bij.