Tip of compliment

Heeft u een tip of compliment? Wij horen dit graag! Zo kunnen wij onze dienstverlening steeds weer verbeteren. Klik hier om uw tip of compliment aan ons door te geven.

Veel gevraagd over Tip of compliment

Ik heb een klacht over jullie. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij horen graag waar u niet tevreden over bent. U kunt dit doorgeven via het formulier klacht indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw klacht te bespreken.

Wanneer dien ik een klacht in bij de Klachtenadviescommissie?

Algemeen

Heeft u een klacht over ons? Meld dit dan eerst via het formulier klacht indienen. Heeft u dit al gedaan en bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kun u een klacht indienden bij de onafhankelijke Klachtenadviescommissie. Lees meer op de pagina Klachtenadviescommissie.

Bent u tevreden en wilt u ons dat laten weten?

Algemeen

Wij horen dit natuurlijk graag. U kunt dit hier aan ons doorgeven.

Ik heb een klacht ingediend bij de Klachtenadviescommissie. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

De klachtenadviescommissie neemt uw klacht in behandeling. Als het tot een hoorzitting komt, dan past de commissie 'hoor en wederhoor' toe.

Binnen 3 weken na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan de directie van SWZ.

Binnen 1 maand neemt de directie een beslissing. In de regel wordt het advies van de commissie door de directie overgenomen. Als er een zwaarwegende reden is, kan de directie van het advies afwijken.

Ik ben niet tevreden over het advies van de Klachtenadviescommissie. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie. 

Vindt u dat uw klacht niet goed is behandeld door de Klachtenadviescommissie en de beginselen van de Governancecode Woningcorporaties 2020 zijn geschonden?

U kunt een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties. Dit kan per e-mail naar commissiegovernancecode@aedes.nl. Deze commissie toetst of de beginselen van de Governancecode zijn nageleefd. Zij behandelt nooit de inhoud van de klacht zelf.