Klacht indienen bij de Klachtenadviescommissie

Bent u niet tevreden met de manier waarop de klacht is afgehandeld door SWZ of met de oplossing die is voorgesteld? Dan kunt u met uw klacht naar de klachtenadviescommissie. Voor het indienen van een klacht is het belangrijk dat u duidelijk omschrijft hieronder wat uw klacht is.

Adres

Om uw klacht naar behoren te kunnen behandelen, en hierover een gedegen en onderbouwd advies te kunnen geven, is het noodzakelijk dat de Klachtenadviescommissie, alsmede het ten behoeve van de Klachtenadviescommissie werkzame secretariaat, uw persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de persoonsgegevens die u zelf, door het indienen van uw klacht, deelt met de Klachtenadviescommissie, maar ook om de persoonsgegevens die opgenomen zijn in de reactie van de woningcorporaties op uw klacht. De Klachtenadviescommissie kan daarnaast, indien zij dit noodzakelijk acht voor een goede behandeling van uw klacht, aan zowel u zelf als aan de woningcorporaties aanvullende gegevens verzoeken. De persoonsgegevens worden door de Klachtenadviescommissie verwerkt met als doel uw klacht naar behoren te kunnen behandelen, en hierover een gedegen en onderbouwd advies te kunnen geven, waarbij zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt om gegaan, met in acht neming van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De Klachtenadviescommissie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

Gerelateerde vragen

Bent u tevreden en wilt u ons dat laten weten?

Algemeen

Wij horen dit natuurlijk graag. U kunt dit hier aan ons doorgeven.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over SWZ. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij horen graag waar u niet tevreden over bent. U kunt dit doorgeven via het formulier klacht indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw klacht te bespreken.

Meer over dit onderwerp