Manifest goed wonen voor ouderen

Het Concilium en WWZ038 slaan de handen ineen en gaan een gezamenlijke inspanning leveren voor de senioren in Zwolle. Er wordt gezamenlijk geanticipeerd op het groeiend aantal senioren in Zwolle en hun (toekomstige) woonbehoefte, met of zonder zorgvraag. De organisaties zetten zich de komende jaren in om geschikte woningen voor senioren in de wijken te realiseren. En om meer beweging op de woningmarkt op gang te brengen. Deze afspraken zijn op 6 juli vastgelegd in het  manifest ‘Samen werken aan goed wonen voor ouderen’.  Het manifest werd ondertekend door de besturen van het Concilium, WWZ038 en Dorrit de Jong, wethouder Wonen en Zorg en Senioren van de gemeente Zwolle.

Dorrit: “We richten de acties uit het manifest met name op senioren, maar houden daarbij de woon/zorgbehoefte van andere inwoners in Zwolle ook voor ogen. We beginnen zeker niet bij nul, maar breiden onze inspanningen verder uit. Er gebeurt al veel op dit gebied in Zwolle. Zo spannen we ons samen in om nog meer zorgwoningen toe te voegen aan het woningaanbod in Zwolle. Hierin kijken we ook naar initiatieven voor geclusterde seniorenwoningen. Woningcorporaties hebben adviseurs die senioren helpen met verhuizen en zijn er regelingen die dat stimuleren. Door nog meer samen te werken én het vastleggen van nieuwe afspraken zetten we nog een extra stap.”

Het Zwolse Concilium bestaat uit woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, makelaars, beleggers, gemeente Zwolle en provincie Overijssel en financiële instellingen. Er wordt al jaren constructief samengewerkt aan een vitale woningmarkt om voldoende, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woningen te realiseren in Zwolle.

WWZ038 (Wonen, Welzijn, Zorg Zwolle) bestaat uit aanbieders van zorg, welzijn, woningcorporaties, onderwijs en de gemeente Zwolle.