Project Pientere tuinen van start

Vorige week was de startbijeenkomst van het project burgerwetenschapsproject Pientere Tuinen. Aan dit burgerwetenschapproject doen 30 huurders van de 3 Zwolse corporaties mee.

Er waren 11 enthousiaste deelnemers op de bijeenkomst afgekomen. Zij kregen uitgebreid informatie van Arjen Hof en Valerie Vastbinder van de Pientere Tuinen organisatie. De 19 andere deelnemers van de totale groep van 30 deelnemers kunnen de sensor met het informatiepakket ophalen.

De deelnemers gaan nu 3 jaar mee meten hoe het gesteld is met de bodemtemperatuur en -vocht. Ook komen er gegevens boven tafel wat de bodem merkt van klimaatverandering. Tijdens het project krijgen de deelnemers ook tips voor een groene tuin die tegen hitte, droogte en wateroverlast kan.

Financiering
De deelname aan Pientere Tuinen wordt grotendeels betaald door de bijdrage uit Regio Deal Regio Zwolle. Dit is een investeringsprogramma om met projecten de leefbaarheid, innovatiekracht en verduurzaming in Regio Zwolle te versterken. Het Climate Campus programma van gemeente Zwolle is een van die projecten en zorgt voor het versneld klimaatbestendig maken van Regio Zwolle.