SWZ verstevigt balkons Pieter Steynstraat

Bewoners aan de Pieter Steynstraat kunnen weer veilig gebruikmaken van het balkon aan de achterzijde van hun woning. De balkons zijn deze week gestut, waardoor er geen veiligheidsrisico’s meer zijn. Vorige week sloot SWZ de balkons uit voorzorg tijdelijk af voor gebruik. Uit onderzoek bleek dat balkons van 180 woningen niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen.

Het onderzoek is gedaan in verband met geplande werkzaamheden, waaronder het schilderen van de balkons. Het gaat om de balkons aan de achterzijde van 4 woonblokken. SWZ stelt de veiligheid van huurders voorop en nam daarom deze voorzorgsmaatregel.

Tijdelijke oplossing
Deze week is Nijhuis Bouw BV gestart het met verstevigen van de balkons. Dit is een tijdelijke oplossing. De laatste balkons zijn vandaag verstevigd. Bewoners kunnen het balkon weer gebruiken, tot er een definitieve oplossing is.

De komende weken wordt er aanvullend onderzoek gedaan. Aan de hand van dit onderzoek, wordt bepaald welke vervolgstappen er genomen kunnen worden voor een definitieve oplossing. Het is niet duidelijk op welke termijn dit gebeurt.

Freerk Wind, directeur-bestuurder a.i.: “De veiligheid van onze huurders waarborgen is de eerste prioriteit. Daarom hebben we deze maatregel getroffen. We begrijpen dat het een vervelende situatie is. We spannen ons in om dit probleem definitief op te lossen. Aanvullend onderzoek zal uitwijzen welke vervolgstappen mogelijk zijn. Uiteraard houden we de huurders hiervan op de hoogte.”

Van de betreffende appartementen hebben de meesten twee balkons. Ook de balkons aan de voorzijde zijn onderzocht. Daarbij zijn geen problemen geconstateerd.