Blije bewoners bij opleverfeest De Tippe

Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder van SWZ, opende de middag samen met Jauke Klein, directeur van Plegt-Vos en wethouder Monique Schuttenbeld. Monique knipte als openingsmoment een lintje om het nieuwe speeltoestel door, bedoeld voor de kinderen in de wijk.

Fijne buurt
Wiepke: “We zijn blij dat we deze woningen kunnen toevoegen aan ons bezit. De uitstraling en opzet van de wijk maken de woningen extra bijzonder. De achtertuin van elke woning loopt over in een openbaar gedeelte, zodat kinderen maar ook andere bewoners elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. Daar kunnen de kinderen straks spelen op het nieuwe speeltoestel. De nieuwe bewoners wonen in een comfortabel, toekomstbestendig huis in een fijne buurt”.

Wethouder Monique Schuttenbeld is blij dat nu de eerste bewoners hun intrek nemen in De Tippe. “Er wordt hier volop gebouwd, onder meer in co-creatie, waarbij mensen al tijdens de bouw samen een nieuwe buurt vormen, bijvoorbeeld met een gemeenschappelijke binnentuin. Ook in deze buurt is er veel aandacht voor het ontmoeten van de bewoners en speelmogelijkheid voor de kinderen. Dat maakt het fijn wonen hier.”

Snel & duurzaam bouwen
Jauke: “De nieuwe huizen zijn snel gerealiseerd en ook nog eens duurzaam gebouwd. Daarnaast hebben ze een echt eigentijds ontwerp, waardoor er een unieke kwaliteit op locatie gerealiseerd is. We wensen alle bewoners enorm veel duurzaam woonplezier!”

Meer over dit project is te lezen op www.swz.nl/detippe