Brief goed verhuurderschap

Als verhuurder zijn we verplicht onze huurders te wijzen op de rechten en plichten rondom goed verhuurderschap. Daarom ontvingen al onze huurders een brief en flyer hierover. Meer weten over goed verhuurderschap? Kijk dan ook eens op www.swz.nl/goedverhuurderschap.

Er is een woningtekort in Nederland. Hierdoor komen ongewenste verhuurpraktijken steeds vaker voor. De overheid wil dit voorkomen met de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden.