De woningzoeker.nl uitgebreid

Acht corporaties, ruim 44.000 sociale huurwoningen
De  8 corporaties in de gemeenten Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle, Raalte, Olst-Wijhe, Dalfsen, Staphorst, Ommen en Hardenberg gaan voortaan gezamenlijk de woningen die te huur staan aanbieden op 1 website. “De corporaties werken al samen aan het bestrijden van de wooncrisis. We hebben samen bekeken hoeveel nieuwbouwwoningen waar moeten komen in West Overijssel. Nu gaan we ook samenwerken bij het verhuren van woningen met 1 inschrijfsysteem en stemmen we ons beleid steeds beter op elkaar af. Zo bieden we onze woningzoekenden meer keuzevrijheid in de regio West Overijssel,” licht Martijn Sweitser, adjunct-directeur bij deltaWonen, toe.

De Woningzoeker: simpel én effectief voor woningzoekenden
Hendrik Hoogenkamp is directeur van Beter Wonen in IJsselmuiden. “De Woningzoeker biedt keuzevrijheid, optimale kansen en eenvoud. Dat komt omdat we in onze regio niet werken met urgenties of ingewikkelde voorkeursregelingen. Ben je op zoek naar een woning? Dan kun je zoeken en reageren op het moment dat de woning die bij je past voorbijkomt. Het is handig om het zoekprofiel goed in te vullen. Je krijgt dan een mail als er woningen beschikbaar zijn die aan je wensen voldoen. Heb je haast op de woningmarkt? Reageer dan in de Spoedmodule. Daar worden de woningen door middel van loting toegewezen. Als je als woningzoekende de Spoedmodule goed benut, kan je toch relatief snel een woning huren. Soms al binnen een paar maanden. Je bent dus als woningzoekende zelf aan zet. Want jij moet je plezierig, thuis en op je plek voelen.”

In Zwolle gingen woningcorporaties Beter Wonen, deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ al in 2010 om tafel om te onderzoeken hoe zij een algemeen platform konden bouwen voor woningzoekenden in de regio. Hieruit kwam de Woningzoeker voort. In 2018 sloot Wetland Wonen uit Vollenhove aan. Op 27 juni 2023 sluiten SallandWonen uit Raalte, Woonstichting Vechthorst uit Nieuwleusen en Vechtdal Wonen uit Ommen aan.

Niet meteen resultaat, wel meer keuzevrijheid
In alle gemeentes in West-Overijssel is sprake van een grote vraag naar sociale huurwoningen. Met de samenwerking verdwijnt de opgebouwde inschrijfduur niet, die neem je automatisch mee.  “De inschrijftijd die je opbouwt wil je optimaal inzetten bij de keuze voor een woning. De woningzoeker helpt je bij die keuze door een goede beschrijving van de woning. Wat nu nieuw is, is dat er meer woningen in het systeem staan door de uitbreiding. Zo kun je zelf de keuzes afwegen en ook met hulp van het systeem of 1 van onze medewerkers, een inschatting maken van hoe jij het beste af bent.

“We weten als corporaties dat verhuizen in de stress top 3 staat. En we willen onze woningzoekenden ontlasten in het voortraject door hen een zo simpel mogelijke website te bieden die zoveel mogelijk belangrijke  informatie weergeeft,” benadrukt Martijn Sweitser, adjunct-directeur Wonen bij deltaWonen.

“Door het samengaan van de systemen van de 8 corporaties zien we nu ook hoeveel woningzoekenden er op meerdere plaatsen en in verschillende woningzoeksystemen staan ingeschreven. Zo heeft de woningzoekende met maar 1 inschrijving toegang tot een groot regionaal zoekaanbod. Een beetje innovatie door simpelweg samen te werken aan hetzelfde doel.”

De samenwerking in “de Woningzoeker” is geen oplossing voor de krappe woningmarkt
“Er staan steeds meer mensen in een rij voor een sociale huurwoning. Dat lossen we met de uitbreiding van de Woningzoeker niet op. Maar het bieden van keuzevrijheid draagt wel bij aan doorstroom en dat vergroot de kans op een passende woning voor meer mensen en zorgt uiteindelijk voor minder actieve woningzoekenden.

Maar vooral het toevoegen van nieuwe woningen moet uitkomst bieden in deze tijd van grote vraag. Tot 2030 hebben de 8 corporaties de ambitie om ongeveer  8900 nieuwbouwwoningen in West Overijssel te bouwen”, benadrukt Marijke Kool, directeur-bestuurder bij SallandWonen. Ook deze woningen vinden woningzoekenden straks terug op dewoningzoeker.nl.

Wil straks niet elke Zwollenaar landelijk wonen?
Marijke lacht: “Dat denken we niet. En niet iedereen uit Hardenberg wil wonen in Zwolle. Ook niet als dat kan.”

Uit onderzoeken en woningmarkt-analyses en ervaringen bij soortgelijke samenwerkingen in Nederland blijkt dat de meeste woningzoekenden verhuizen binnen de plaats waar ze al wonen. Dat geldt echt voor het merendeel van de mensen. “Je woont toch graag in een gebied waar je binding mee hebt, omdat je sociale netwerk en/of je werk daar is. Maar soms willen mensen een ruimere keuze.”

Martijn voegt nog toe dat de Woningzoeker die ruimere keuze biedt. “Daarnaast krijgen we met deze samenwerking nog veel meer gegevens over de vraag naar woningen en alle verhuisbewegingen in de regio. Met die gegevens kunnen we bij onze gemeenten en de provincie goed onderbouwd aangeven wat voor soort woningen nodig zijn.”

De huurdersorganisaties houden toezicht
Inmiddels werken meerdere huurdersorganisaties uit West-Overijssel samen om de uitkomsten van de samenwerking bij dit regionale woningzoekendesysteem te volgen en te beoordelen. Maarten Groen van de Woonbond, de landelijke huurdersorganisatie, is betrokken bij deze regionale samenwerking: “We zien dit als een positieve ontwikkeling. De huurdersorganisaties zien de voordelen van samenwerken en de grotere keuzevrijheid. En: we gaan samen met de Woningzoeker de komende periode de verhuisbewegingen goed controleren. We hebben de garantie en de belofte dat als zich onverwachts grote verhuisstromen van de ene naar de andere gemeente voordoen, de corporaties daarop inspelen. En daar vertrouwen we op.”

De veranderingen op dewoningzoeker.nl in het kort:

  • Vanaf 27 juni bieden Beter Wonen, deltaWonen, Openbaar Belang, Salland Wonen, SWZ, Woonstichting VechtHorst, Vechtdal Wonen en Wetland Wonen in tien verschillende gemeenten in Overijssel hun sociale huurwoningen aan via www.dewoningzoeker.nl.
  • Woningzoekenden kunnen met één inschrijving reageren op woningen van acht woningcorporaties
  • De kosten veranderen. Woningzoekenden die zich vanaf 1 juli bij de Woningzoeker inschrijven, betalen het eerste jaar €10 euro. Een inschrijving verlengen kost jaarlijks €5.
  • De Woningzoeker krijgt op 27 juni ook een nieuw jasje. Zo wordt het nóg makkelijker om via uw telefoon of tablet te zoeken naar sociale huurwoningen.