Huurverhoging 2024 verstuurd

De huurverhoging is een lastige boodschap voor huurders, vindt Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder van SWZ. “Wij weten dat een deel van onze huurders een smalle beurs heeft, maar we kunnen moeilijk anders. Die huurverhoging is echt nodig om de huurwoningen te onderhouden, te renoveren en te verduurzamen, en nieuwe woningen te bouwen. Door de extreem gestegen bouwkosten, loonkosten en vooral de opgelopen rente op onze leningen, zien we dat veel corporaties overal in het land tegen 2030 in de problemen gaan komen. Dat geldt ook voor SWZ."

Uitzonderingen
De huurverhoging van 5,3% geldt niet voor iedereen. Er is geen huurverhoging voor:

  • Huurders aan wie SWZ nog geen aanbod voor verduurzaming heeft gedaan met een laag energielabel (E, F of G).
  • Woningen die gesloopt worden.
  • Woningen waarbij de streefhuur al betaald wordt. Dat is de huur die wij vragen aan nieuwe huurders.

Er is ook een inkomensafhankelijke huurverhoging. Huurders met meer inkomen, krijgen een huurverhoging van €50 of €100 per maand. Hoeveel het is, hangt af van de hoogte van het inkomen. Huurders met een huur onder de €300 krijgen een huurverhoging van maximaal €25.

Tot slot wordt de huur voor de vrije sector woningen verhoogd met het wettelijk toegestane percentage van 5,5%. 

Vragen en antwoorden over de huurverhoging 2024, zijn te vinden op www.swz.nl/huurverhoging

Hoe wordt de huurverhoging bepaald?
De overheid bepaalt de kaders van de huurverhoging in de sociale huur, en sinds een paar jaar ook de huur in de vrije sector. De huurverhoging per huishouden in de sociale huur mag niet hoger zijn dan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling en dat is 5,8%.

Eenmalige huurverlaging
Het kan zijn dat huurders nog in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging, maar alleen als ze deze nog niet hebben gehad in 2023. De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.swz.nl/huurverlaging.