Prestatieafspraken 2024-2027 ondertekend

Krapte op de woningmarkt
Er is ook in Zwolle een groot tekort aan woningen, waardoor er een flinke krapte op de woningmarkt is ontstaan. De betaalbaarheid van het wonen staat mede door de hoge inflatie en de gestegen energiekosten onder druk.

Wethouder Dorrit de Jong: “De landelijke wooncrisis voelen we ook in Zwolle. Ook hier zoeken veel inwoners een betaalbare en geschikte woning. De wachtlijst voor sociale huurwoningen is bovendien erg lang. We willen een Zwolle zijn waar iedereen een huis maar ook vooral een thuis heeft. Ik ben blij dat we als gemeente Zwolle samen met de drie Zwolse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties goede afspraken hebben gemaakt over meer woningen, wonen & zorg, betaalbaarheid en verduurzaming. Zo zorgen we dat iedereen in Zwolle een (t)huis kan vinden.”

Wiepke van Erp Taalman Kip, bestuurder van SWZ: “We richten ons ook nadrukkelijk op de woonbehoeftes van ouderen. Zo bouwden we een SamSam Huis, waar ouderen zelfstandig wonen, maar ook voorzieningen delen. En binnenkort starten we met de bouw van een Knarrenhof in Stadshagen. Hierdoor komen er ook weer woningen vrij voor gezinnen”.

De prestatieafspraken helpen bij realiseren Zwolse woonambities
De prestatieafspraken vormen een overeenkomst tussen gemeente Zwolle, de woningcorporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang en hun huurdersorganisaties (Centrale Bewonersraad deltaWonen, Centrale Huurdersraad Openbaar Belang, De Woonkoepel SWZ). De afspraken kennen een looptijd van 2024 tot en met 2027. Met deze prestatieafspraken dragen de partijen bij aan de woonopgaven zoals verwoord in de Nationale Prestatieafspraken en de Woondeal West-Overijssel.

Met deze afspraken zetten de partijen gezamenlijk alles op alles om goed, betaalbaar en duurzaam wonen in Zwolle te realiseren. De belangrijkste thema’s voor Zwolle zijn:

  1. Voldoende sociale huurwoningen
  2. Betaalbaarheid
  3. Duurzaamheid en woningkwaliteit
  4. Een thuis voor iedereen
  5. Leefbare wijken

Foto: Pedro Sluiter